serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-2

25.08.2008
Zawartość merytoryczna kursu

Projektując zawartość merytoryczną kursu warto kierować się następującymi wskazówkami:

Wiedza powinna zostać podzielona na dwa typy informacji:

  1. koncepcja – przedstawiająca ogólną lub abstrakcyjną zasadę,
  2. wskazówki – dostarczające specyficznych porad jak używać daną zasadę.

Motywacja napędza naukę.
Motywację można podzielić na wewnętrzną (chęć samokształcenia, spełnienia się) oraz zewnętrzną (osiągnięcie certyfikatu, polecenie przełożonego, wstyd przed współpracownikami). Oba typy motywacji są praktycznie najważniejszym czynnikiem gwarantującym solidne wykonanie szkolenia przez studenta. Motywację można stymulować poprzez jasne określenie i informowanie o korzyściach wynikających z przejścia danego kursu lub etapu szkolenia. Poza tym szkolenie powinno być tak zbudowane, aby wzbudzać ciekawość i wyzywać szkolącego do wykonywania coraz trudniejszych zadań.

Każda osoba uczy się inaczej.
Kurs powinien uwzględniać preferencje studenta dotyczące przyswajania wiedzy. Chodzi tutaj zarówno o wybór formy przekazu (tekst, lektor, wideo), szybkości przekazywania informacji, formy interakcji (wykład, ćwiczenie, test) jak i możliwości wpłynięcia studenta na kolejność przekazywanych informacji. Często osoby wolą mieć możliwość wybiórczego przeglądania treści szkolenia czy też przeglądania materiału od końca. Forma przekazu informacji powinna być również dostosowana do umiejętności obsługi komputera.

Ludzie uczą się lepiej tego, co przykuwa ich uwagę.
Ważne jest, aby kurs został przygotowany w taki sposób, aby maksymalnie skupiać uwagę studenta i nie pozwalać mu się rozpraszać na innych bodźcach. Elementy informacji stanowiące istotę kursu powinny być mocno zaakcentowane. Bardzo ważna jest również możliwość przećwiczenia złożonych zagadnień, aby utrwalić daną wiedzę studentowi. Ćwiczenia te powinny być jak najbardziej realistyczne a jednocześnie student powinien mieć możliwość samodzielnego określenia ilości zadań praktycznych, jakie ma do wykonania. Kurs powinien zachęcać studenta do głębokiego myślenia oraz skupienia, co powoduje lepsze przyswajanie wiedzy. Należy unikać sytuacji bezmyślnego klikania studenta przechodzącego przez kurs. 

Możliwości poznawcze człowieka są ograniczone.
Nasza wizualna percepcja jest ograniczona do 7 elementów graficznych prezentowanych jednocześnie. Dlatego prezentacja powinna być prosta. Należy zrezygnować ze zbędnego materiału. Treść kursu powinna być dostosowana do wiedzy studenta tak, aby nie zniechęcić go zbyt oczywistymi lub zbyt zaawansowanymi faktami. Należy unikać długich wstępów i niepotrzebnych informacji dodatkowych, które nie wnoszą nowych wartości a jednocześnie są bardzo charakterystycznie dla typowych publikacji naukowych. Treść i informacja powinna być grupowana w małe bloki a całość zmierzać do jasno określonego i stale widocznego celu.

Autor: Mirosław GarbasWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS