serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-2

25.08.2008
Integracja zadań i procesów hrms i e-Learning

HRMS jest jednoznacznie zdefiniowanym obiektem, który nie działa samodzielnie, lecz współpracuje z systemami finansowymi, zarządzania projektami, helpdeskiem, po to żeby powiązać i kompleksowo przetworzyć wszystkie informacje zgromadzone w systemach danej organizacji. Dlatego to właśnie HRMS powinien dostarczać możliwość zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników. Umiejscowienie tych informacji w tym miejscu pozwoli powiązać je z innymi procesami mającymi miejsce w przedsiębiorstwie oraz bardziej efektywnie i wydajnie planować rozwój pracowników.

Znając ogólną funkcjonalność systemu typu e-Learning oraz systemu HRMS pozostaje zastanowić się nad zagadnieniami dotyczącymi integracji tych dwóch systemów. Aby łatwiej było dostrzec związane z tym problemy posłużmy się pewnymi założeniami.

Większość z produktów e-Learning dostępnych na rynku swoją funkcjonalnością obejmują wcześniej opisane zagadnienia, a więc skupia się głównie na zadaniach związanych z dostarczaniem oraz zarządzaniem szkoleniami (LMS). Większość nie posiada funkcji zaawansowanego zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi. Wynika to w głównej mierze z faktu, że w dużych docelowych rozwiązaniach, system e-Learning jest ściśle powiązany z nowoczesnym systemem kadrowym (który te funkcje dostarcza.) Główny nacisk jest położony na zagadnienia technologiczne związane z wydajnym przekazem i dystrybucją treści szkoleniowych przy wdrożeniach, np.: obejmujących dziesiątki tysięcy użytkowników pracujących w rozproszonym środowisku.

Oferowane systemy LMS swoją funkcjonalnością doskonale wpasowują się w przedstawiony model. Pozwalają sprawnie i wydajnie budować bazę szkoleń oraz dostarczać jej zasoby do użytkowników. Pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych technik wymiany informacji i współpracy pomiędzy użytkownikami systemu, włącznie z możliwością uruchamiania wirtualnych klas wyposażonych w nowoczesne narzędzia komunikacji na żywo. Potrafią także zbierać wyniki przeprowadzanych szkoleń, testów oraz innych aktywności, które następnie mogą być przeglądane przy pomocy wbudowanych narzędzi raportujących. System posiada również narzędzia umożliwiające budowanie struktury kursów oraz prostych treści szkoleniowych.

Oczywistym wydaje się twierdzenie, że aby proces podnoszenia kwalifikacji kadry przebiegał zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania zasobami ludzki oraz pozostałymi procesami w organizacji, należy dość dobrze zintegrować (umożliwić pełną wymianę informacji pomiędzy systemami) rozwiązania HRMS i LMS. Odpowiedzią na tak postawiony problem są serwery integracyjne. Rynek w tym zakresie oferuje całą paletę rozwiązań. Od bardzo rozbudowanych komercyjnych systemów po bezpłatne open source’owe. Należy także podkreślić, że niektóre systemy ERP i / lub HRMS posiadają niejednokrotnie własne mechanizmy integracyjne. Tym niemniej, celowe wydaje się użycie wydzielonego narzędzia, które może być wykorzystane do integracji pozostałych procesów w organizacji lub jako podstawa budowy rozwiązania określanego skrótem BPM (Business Proces Management).

Podsumowując. Serwer integracyjny stanowi „swoistą” wartość dodaną do gotowego produktu, jakim są systemy LMS i HRMS. Jego implementacja zależy od indywidualnych potrzeb organizacji. Rozwiązanie takie niesie ze sobą korzyści związane z bezpieczeństwem, wydajnością oraz stabilnością procesów integracyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość zaimplementowania dowolnej logiki aplikacyjnej, która może rozszerzyć funkcjonalność całego rozwiązania o elementy niewystępujące w żadnym z integrowanych systemów.

Można zatem stwierdzić, że kompletne rozwiązanie e-learning składa się z trzech elementów struktury informatycznej, odpowiedzialnych za określone obszary funkcjonalne:

  • LMS – jako system e-learning odpowiedzialny za organizację i realizację szkoleń elektronicznych;

  • HRMS – czyli kompleksowy system zarządzania kadrami ściśle współpracujący z e-learningiem;

  • Serwer Integracyjny – implementujący powiązania pomiędzy danymi oraz procesami zachodzącymi w obu systemach oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba z innymi systemami danej organizacji.

Autor: Mirosław GarbasWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS