serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-2

15.12.2008
W Tarnowie powstał System Zarządzania Edukacją „EduNet”.

Edukacja w Tarnowie jest opisana, poznawana i zarządzana z wykorzystaniem sieci Internet. System edukacji Tarnowa to skomplikowana struktura złożona z 167 organizacji (znajdujących się w systemie) – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół, które ujęto w sieć.

W ten właśnie sposób powstał EduNet. Wszystkie te składowe mają jeden cel – wspieranie organizacji i zarządzania edukacją w mieście Tarnowie. W dzisiejszych czasach prawie każda szkoła ma swoją stronę www. Jeżeli jednak poszukuje się informacji o niej w Internecie, trzeba znaleźć adres szkoły, a na stronie interesującą nas informację. W Tarnowie było i jest podobnie. Mamy jednak dodatkowo portal edukacyjny, który pozwala na poznanie ofert edukacyjnych szkół bezpośrednio, bez szukania w sieci. W portalu publikowane są również informacje dla klientów edukacji ze strony organu prowadzącego szkoły. Znajdują się w nim miejskie informacje edukacyjne. Portal jest ponadto interfejsem do pozostałych składowych EduNet. Zapraszamy na strony edunet.tarnow.pl.

Aktualnie w EduNet, a jest to dopiero początek jego funkcjonowania, jest zarejestrowanych 266 użytkowników pełniących różne role w systemie. Są to np.: dyrektorzy szkół, księgowi, administratorzy lokalni, administratorzy treści w portalu szkolnym i edukacyjnym, redaktorzy w portalu szkolnym i edukacyjnym, urzędnicy, administratorzy globalni, nauczyciele, wychowawcy (w przypadku wdrożenia e-wywiadówki), rodzice, uczniowie itd.

Użytkowników przybywa z każdym dniem. Za kilka miesięcy system będzie miał ich wiele tysięcy. Zarządzanie nimi jest możliwe dzięki modułowi administracyjnemu. Portal i moduł administracyjny złapał w sieć rozbieganą i rozproszoną informację o ofercie edukacyjnej szkół.

Edukacja w Tarnowie to: kilkadziesiąt tysięcy uczniów i ich rodziców, kilka tysięcy nauczycieli, blisko tysiąc pracowników administracji i obsługi szkół, ponad 160 000 000 zł rocznych wydatków, kilkadziesiąt nieruchomości, wielomilionowa wartość wyposażenia szkół (szczegóły na stronach EduNet). Zarządzanie systemem edukacji w mieście jest obecnie łatwiejsze dzięki systemowi planowania i analiz. System planowania i analiz składa się z następujących aplikacji: arkusz organizacyjny, moduł dla szkół, eksport danych do SAS, zarządzanie uprawnieniami, wykonania, plany finansowe, dokumenty, jednostki sprawozdawcze, import/eksport danych fi nansowych, import arkuszy organizacyjnych i danych SIO, raportowanie. Dzięki tym aplikacjom możliwa jest obsługa następującego cyklu. Szkoły przygotowują elektroniczny arkusz organizacyjny – arkusz jest sprawdzany, zatwierdzany, generuje automatycznie plan finansowy w zakresie wydatków płacowych, plan jest uzupełniany o wydatki rzeczowe, sprawdzany i zatwierdzany. Powstaje budżet edukacji miasta Tarnowa. Szkoły, realizując wydatki, przedstawiają sprawozdania z wykonania planu; wykonanie i plan są porównywane, jeżeli zachodzi konieczność, możliwa jest obsługa cyklu zmiany planu. Dane są analizowane za pomocą raportów analizujących dane organizacyjne i finansowe, ponadto system analizuje dane SIO. Ma również możliwość analizy informacji w czasie i porównywania danych z różnych sprawozdań. Wszystko to z wykorzystaniem Internetu. Komputery szkolne pełnią funkcję terminali systemu. Dzięki takiej organizacji systemu planowania i analiz możliwe jest wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów dotyczących sprawozdawczości i planowania. Dane są ponadto łatwo dostępne i dzięki raportowaniu łatwe do analizy. Dane i raporty są osiągalne w skali miasta dla upoważnionych urzędników Urzędu Miasta, w skali szkoły dla dyrektora szkoły. System wspomaga zatem zarządzanie szkołą i budżetem miasta.

Spory problem zarządzania dużymi pieniędzmi i to w rozproszonym systemie organizacyjnym został złapany w sieć. Każda szkoła ma obowiązek prowadzić księgę uczniów, a szkoły podstawowe i gimnazja księgę dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Dlaczego nie elektronicznie? W Tarnowie aplikacja droga edukacyjna ucznia uruchomi wspomniane księgi w szkołach w formie elektronicznej i to nie jako aplikacje rozproszone, lecz jako jeden system. Pozwoli to na pełną kontrolę obowiązku szkolnego i nauki, a także na śledzenie drogi edukacyjnej ucznia. Zawarte w systemie informacje o wynikach egzaminów zewnętrznych pozwolą na badanie edukacyjnej wartości dodanej, czyli najbardziej obiektywnego wskaźnika efektywności pracy szkoły. Wszyscy, którzy znają problem kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wiedzą, jak trudno je kontrolować – my rozwiązujemy ten problem w sieci. Elektroniczny nabór do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych to internetowa usługa zapisania ucznia do wymarzonej szkoły. Rodzice i uczniowie dzięki systemowi poznają szczegółowo ofertę szkół, zasady naboru. Następnie wybierają szkołę przez Internet. W placówce pierwszego wyboru potwierdzają swój wybór, a system przydziela im szkołę, badając, czy i w jakim stopniu spełniają kryteria naboru. Bez biegania po szkołach, bez nerwów, z szybką informacją o wynikach można w Tarnowie zapisać ucznia do szkoły. System współdziała z drogą edukacyjną ucznia. Problem naboru do szkół tarnowskich też został złapany w sieć. Nauczyciele mają obowiązek i potrzebę doskonalenia swoich umiejętności. Można to czynić na różne sposoby – uczestnicząc w kursach, studiach podyplomowych, czytając podręczniki itp. My dajemy jeszcze jedną możliwość doskonalenia nauczycieli – wymianę doświadczeń. Temu celowi będzie służyło forum edukacyjne. Doświadczeniami mogą dzielić się nie tylko nauczyciele, ale i dyrektorzy szkół w zakresie zarządzania szkołą i inni użytkownicy EduNet. Wymiana doświadczeń? Najlepiej w sieci.

Mocno w sieć złapiemy nieuków. E-wywiadówka to możliwość szybkiego kontaktu szkoły i rodziców. Nasza aplikacja pozwala na przekazanie informacji o wynikach ucznia w zakresie i częstotliwości definiowanej przez szkołę. Uławia pracę wychowawcom klas przy przygotowywaniu tradycyjnej wywiadówki. Jak poznać opinie rodziców, uczniów? Najłatwiej przeprowadzić ankietę. Tak, ale potem trzeba ją opracować, a to mozolna praca. W Tarnowie szkoły i nie tylko szkoły uzyskały w module ankiety możliwość generowania dowolnej ankiety w formie elektronicznej, opublikowania jej w sieci i skierowania do wybranych użytkowników EduNet. Po ich wypełnieniu wynik statystyczny jest znany automatycznie. Badanie oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych i inne problemy badane ankietowo złapaliśmy w sieć. Obieg poczty w Urzędzie Miasta i poczta od klientów w formie elektronicznej – to bliska przyszłość większości urzędów. Jak bliska? W Tarnowie – bardzo. Elektroniczne środowisko przepływu pracy to niedługa przyszłość. Jesteśmy gotowi do wdrażania aplikacji realizującej funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i cyfrowego urzędu. Najbliższe miesiące to stopniowe wdrażania systemu w Urzędzie Miasta. Łapiemy w sieć tony papieru, organizację pracy urzędu. Zbliżamy go do obywatela na odległość dzielącą go od najbliższego komputera podłączonego do Internetu. Do realizacji tego celu konieczny jest podpis elektroniczny, nawet niekwalifikowany. Centrum Autoryzacji, kolejna składowa EduNet, załatwia ten problem.

System musi być chroniony przed wirusami, niepowołanym dostępem, awarią itp. Temu celowi służy system bezpieczeństwa. Mieszkańcy miasta nie powinni jedynie czytać o systemie w prasie, słuchać informacji w radio. Powinni móc skorzystać z systemu. Wielu jest w sieci, ma Internet w domu, pozostali mogą korzystać z telecentrów – publicznych punktów dostępu do Internetu w filiach bibliotek miejskich rozsianych na terenie całego Tarnowa. Wystarczy tylko mały spacer z domu do telecentrum i mogę skorzystać z systemu. Internauci w bibliotece zaczynają interesować się książką, a bibliofile Internetem. Myślimy o przeprowadzaniu w telecentrach akcji wspierających osoby aktualnie wykluczone cyfrowo i służących temu, aby polubiły komputer oraz sieć.

Bez infrastruktury technicznej nasz połów byłby trudny. Konieczne były zakupy serwerów i innych urządzeń teleinformatycznych.

Autor: Wojciech Magdoń - Główny Specjalista w Urzędzie Miasta Tarnowa

Źródło: Nowe TechnologieWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS