serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-2
obrazek

Edukacja w Tarnowie jest opisana, poznawana i zarządzana z wykorzystaniem sieci Internet. System edukacji Tarnowa to skomplikowana struktura złożona z 167 organizacji (znajdujących się w systemie) – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół, które ujęto w sieć.

więcej

Parlament Europejski zatwierdził nowy budżet na lata 2009-13, w którym uwzględnił 55 milionów euro na unijny program „Bezpieczny Internet”.

więcej

Każdy fan Gwiezdnych Wojen już dziś może nabyć multimedialnego robota – współczesną wersję słynnego R2D2.

więcej

Badania pokazują, że 92% użytkowników Internetu uważa wyszukiwarki za bezstronne źródło informacji. 81% posługuje się nimi, w celu odnalezienia ofert handlowych, konkretnych produktów oraz usług.

więcej

HRMS jest jednoznacznie zdefiniowanym obiektem, który nie działa samodzielnie, lecz współpracuje z systemami finansowymi, zarządzania projektami, helpdeskiem, po to żeby powiązać i kompleksowo przetworzyć wszystkie informacje zgromadzone w systemach danej organizacji.

więcej

Projektując zawartość merytoryczną kursu warto kierować się następującymi wskazówkami: Wiedza powinna zostać podzielona na dwa typy informacji:

więcej

25.08.2008

W zależności od grupy docelowej kursu oraz przedmiotu nauczania należy określić podział szkolenia na elementy kursu i określić ich typy. Przykładowe typy elementów kursu to:

więcej

Proces tworzenia kursu jest skomplikowanym zadaniem, które musi uwzględniać wiele czynników. Przedsięwzięcie związane z przeprowadzeniem zdalnych szkoleń posiada zazwyczaj ściśle określone cele biznesowe oraz założenia ograniczające czas i możliwości finansowe. Z drugiej strony szkolenie powinno być przygotowane zgodnie z regułami sztuki nauczania uwzględniając kwestie merytoryczne, dydaktyczne i prezentacyjne. Kolejne ograniczenia płyną z możliwości technologicznych związanych z dostępnymi formami nauczania elektronicznego, narzędzi do ich tworzenia oraz ograniczeniami medium przekazu szkolenia.

więcej

Przed uruchomieniem szkolenia koniecznym jest określenie danych parametryzujących udostępniane elementów kursu, a w szczególności:

więcej

System zarządzania i dostarczania szkoleń stanowi jądro całego rozwiązania. Gromadzi on informację o wszystkich użytkownikach systemu oraz dostępnych kursach oraz dostarcza narzędzi do sprawnego zarządzania tymi informacjami. Biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań można wyodrębnić co najmniej trzy rodzaje systemów zarządzania i dostarczania treści:

więcej

Strona 1 z 2 >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS