serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
zawartosc-serwisu-8

Współczesne formy kształcenia coraz częściej korzystają z najnowszych osiągnięć techniki, łącząc w sobie możliwości systemów komputerowych, obróbki i prezentacji danych oraz Internetu jako podstawowej płaszczyzny komunikacji. Od kilkunastu lat producenci oprogramowania pracują nad zastosowaniem oferowanych przez siebie systemów teleinformatycznych w dziedzinie edukacji. W wyniku tych działań zrodziła się idea rozproszonego i interaktywnego kształcenia. Pojawiły się programy pozwalające na tworzenie, zarządzanie i prowadzenie kursów multimedialnych w wirtualnych klasach dostępnych w Internecie i w Intranecie.

Nowoczesne systemy komunikacji i wymiany danych stworzyły możliwości dla interaktywnej edukacji, łączącej zastosowanie obrazu, dźwięku i tekstu. Pojawiły się nowe narzędzia i metody dydaktyczne, które przez wielu specjalistów uważane są za bardzo efektywne i jednocześnie optymalne - biorąc pod uwagę takie czynniki jak koszty i czas. Wszystkie te rozwiązania przyjęto określać mianem e-Learning.

Najogólniej e-Learaning jest definiowany jako rozwiązanie polegające na dostarczeniu treści edukacyjncych, zarządzaniu procesem nauczania, egzekwowaniu wiedzy oraz komunikacji uczeń-instruktor-administrator za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

E-Learning pozwala na tworzenie i prowadzenie kursów (realizowanych przez użytkowników samodzielnie oraz w grupach) w wirtualnie stworzonych klasach, funkcjonujących w Internecie i / lub Intranecie. Wszystkie formy kształcenia są udostępniane użytkownikowi przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu kursant odbywa szkolenie nie opuszczając swojego stanowiska pracy lub miejsca zamieszkania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu osiągnięć techniki, wykorzystujących wszystkie dostępne środki przekazu i prezentacji. Uczestnicy szkoleń nabywają umiejętności poprzez uczestnictwo w multimediainych i interaktywnych kursach szkoleniowych, laboratoriach, sesjach dyskusyjnych, konferencjach ćwiczeniowych oraz konferencjach na żywo. Korzystają z interaktywnych testów, nagrań audio i wideo, biorą udział w quizach oraz grach symulacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję, w chwili obecnej można wyodrębnić co najmniej trzy rodzaje platform e-Learning'owych wyodrębnionych względem zakresu realizowanej funkcjonalności:

  • LMS (Learning Management System) - system do zarządzania procesem kształcenia oraz śledzenia przebiegu i rezultatów udziału pracownika w kursach.
  • LCMS (Learning Content Management System) - system przeznaczony do tworzenia, dostarczania oraz ulepszania zawartości szkoleń, często jest to LMS uzupełniony narzędziem publikowania treści dydaktycznej.
  • HCDM (Human Capital Development & Management) - LMS rozszerzony o funkcjonalności związane z rozwojem kapitału ludzkiego.

Budowa kompleksowego i korporacyjnego systemu „nauczania na odległość" nie jest jednak zadaniem łatwym. Wymaga z jednej strony spójnej i jednolitej polityki szkoleniowej opartej na nowoczesnych podstawach, akceptowanych przez kadrę zarządzającą i pracowników, a z drugiej strony wdrożenia zintegrowanego systemu e-Learning połączonego w logiczny i uporządkowanych sposób ze wszystkimi istotnymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, a w szczególności z portalem, z systemem kadrowym, pocztą korporacyjną oraz innymi systemami zarządzania.

Na światowym rynku dostępnych jest kilka rozwiązań e-Learningowych. Wiele firm zainwestowało spore sumy w tą technologię i uzyskało pozytywne wyniki. Jeden z większych amerykańskich koncernów telekomunikacyjnych SouthWestern Bell użył e-Learningu do zdalnego przeszkolenia 20,000 pracowników serwisu w 15 stanach USA, oszczędzając na tym 5,6 miliona dolarów. IBM, który w świecie technologii elektronicznych szkoleń odgrywa czołową pozycję, w samym roku 2000 zaoszczędził 350 milionów dolarów stosując e-Learning dla własnych potrzeb. Oszczędności płyną głównie z braku kosztów organizacji szkolenia tradycyjnego, co jest szczególnie widoczne w przypadku dużej firmy o rozproszonej strukturze. Dzięki e-Learningowi pracownik może odbyć szkolenie nie opuszczając swojego biurka. Elektroniczne szkolenia mogą zostać również przeprowadzone bardziej sprawnie co pozwala skrócić czas całego cyklu szkoleniowego. The Rouse Company osiągnęła znaczne oszczędności redukując okres szkolenia nowych pracowników z 8 do 5 tygodni. Obowiązkowe szkolenia nowych pracowników są tym obszarem gdzie e-Learning pokazuje swoje prawdziwe zalety. Innych przykładów dostarczyła firma Parker Guitars, która e-Learning wykorzystuje nie tylko do szkolenia własnych pracowników ale również partnerów handlowych oraz samych klientów dostarczając im najbardziej aktualną wiedzę na temat najnowszych produktów.

Zapraszamy
Zespół Redakcyjny spoleczenstwoinformacyjne.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS